صد و سی ونهمین روزقیام سراسری مردم ایران وتظاهرات جوانان شورشگر درآبدانان

روز چهارشنبه ۱۲بهمن۱۴۰۱ صدو سی ونهمین روز قیام سراسری مردم ایران است.

روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ صد و سی وهشتمین روزقیام سراسری مردم ایران شبانه در منطقه غرب تهران شعارهای مرگ بربسیجی و مرگ بر سپاهی دادند. در منطقه دربند شعار مرگ بر دیکتاتورسردادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدیوهای منتشر شده از تهران در شبکه‌های اجتماعی در روز چهارشنبه ۱۲بهمن نصب

یک پلاکارد با شعار «زیباترین لحظه تاریخ، لحظه سقوط یک دیکتاتور است» بر روی یکی

از دیوارهای شهر را توسط جوانان قیام‌آفرین نشان می‌دهد.

کرج- جوانان قیام‌آفرین کرج در ۱۳۹مین روز قیام سراسری، چهارشنبه ۱۲بهمن پرچمهایی

را که کارگزاران  رژیم آخوندی برای جشنهای دهه زجر نصب کرده بودند،‌ پایین کشیدند.

انفجار اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان توسط یک کانون شورشی قهرمان

در بامداد نخستین روز دههٔ زجر

تهـــران- امانیه شب گذشته ۱۱بهمن، مردم منطقه امانیهٔ تهران شعارهای شبانه

«مرگ بر خامنه‌ای،لعنت بر خمینی» سر دادند. این شعارها در آستانهٔ سالروز ورود

شوم خمینی به ایران در سال ۵۷ و ربودن انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران داده شد.

شهربابک- اعتصاب- کارگران زحمتکش مس فلز کرمان در شهر بابک شب گذشته

۱۱بهمن به اعتصاب خود ادامه دادند. این کارگران محروم ۲ هفته است در اعتراض

به غارت حقوق‌شان اعتصاب کردند و شبها در سرمای کشنده،در محل اعتصاب می‌مانند.

کرج- گرمدره- شب گذشته ۱۱ بهمن مردم گرمدره کرج شعارهای شبانه سر دادند.

آنها در آستانه دههٔ زجر آخوندی شعار می‌دادند: «مرگ بر خامنه‌ای ضحاک» و

«فقر فساد گرونی می‌ریم تا سرنگونی»

اهواز- جوانان قیام در اهواز بر روی پل شهر شعار«نه سلطنت نه رهبری،

دموکراسی، برابری نوشتند.

جوانرود-  شامگاه ۱۱ بهمن در آستانهٔ دههٔ زجر رژیم، مردم و جوانان جوانرود

در خیابانها تظاهرات کرده و شعار«مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: