شعارهای شبانه در تهران، قزوین و کرمانشاه ـ مرگ بر خامنه‌ای

تهران ـ شهرک نگین‌غرب ـ ۱۲بهمن۱۴۰۱

مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی

فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی

تهران ـ دربند ـ ۱۲بهمن۱۴۰۱

مرگ بر جمهوری اعدامی

تهران ـ شهرزیبا ـ ۱۲بهمن۱۴۰۱

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

همه ایران برادرند تشنه به خون رهبرند

تهران ـ محلاتی ـ ۱۲بهمن۱۴۰۱

مرگ بر دیکتاتور 

لطفا به اشتراک بگذارید: