صد و چهل و دومین روز قیام سراسری مردم ایران

روز شنبه ۱۵بهمن ۱۴۰۱ صد و چهل و دومین روز قیام سراسری مردم ایران است.

روز جمعه ۱۴بهمن ۱۴۰۱ صد و چهل و یکمین روز قیام سراسری مردم ایران دلیران زاهدان تظاهرات کردند و شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر دادند.

 

 

 

یک تیم از جوانان قیام، شامگاه ۱۴بهمن چندین بنر تبلیغ دههٔ زجر آخوندها را

در چندین نقطهٔ تهران آتش زد. بنرهای آتش زده توسط این تیم در این مناطق

آتش زده شد: مدرس شمالی، پارک وی، اتوبان موسوم به‌چمران شمال،

بزرگراه نیایش، اتوبان موسوم به‌شیخ فضل‌الله شمال.

شامگاه ۱۴بهمن جوانان شورشی تهران، بنر بزرگ تبلیغ دهة زجر دیکتاتوری آخوندی

را در اتوبان نیایش آتش زدند. این اقدام با استقبال مردم روبرو شد و

خودروهای عبوری با بوق جوانان را تشویق می‌کردند.

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: