پوشش زنده ـ کنفرانس در تورنتو کانادا با حضور شخصیتهای برجسته سیاسی و نمایندگان این کشور در حمایت از قیام ایران

کنفرانس تورنتو  کانادا با حضور شخصیتهای برجسته سیاسی و نمایندگان پارلمان و سنای این کشور

انقلاب دموکراتیک ایران - قیامی برای آزادی و دموکراسی

‌هم اکنون (ساعت ۱۳ به‌وقت تورنتو ـ ۱۹ به‌وقت اروپا ـ ۲۱۳۰ به‌وقت ایران) کنفرانس تورنتوی کانادا با عنوان «انقلاب دمکراتیک ایران ـ  قیامی برای آزادی و دموکراسی» با حضور شخصیتهای برجسته سیاسی و نمایندگان پارلمان و سنای این کشور آغاز شد. حاضرین در حال اجرای سرود «ای ایران، ای مرز پر گهر» هستند.

مجری برنامه اعلام کرد، خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده  مقاومت ایران به‌صورت آنلاین سخنرانی خواهند کرد.

جان برد1 

جان برد، وزیر خارجهٔ پیشین کانادا:

 • به مجاهدین در اشرف۳ سلام می‌کنم. به‌مردم ایران هم می‌گویم که مردم کانادا در کنار شما و قیام شما ایستاده‌اند. من به‌ویژه به‌حامیان مجاهدین در داخل ایران درود می‌فرستم
 • مردم ایران یک پیام ساده را با قیام به‌آخوندها دادند: زمان آن است که شما بروید!
 • یکی از زیباترین روزهای زندگی سیاسی من زمانی بود که به‌عنوان وزیر خارجه، سفارت و تمامی نمایندگی‌های رژیم ایران در کانادا را بستیم.
 • قیام مردم ایران یک پدیدهٔ خلق الساعه نیست، بلکه در تاریخ ایران و به‌ویژه در مبارزه ۴۰سال گذشتهٔ مردم ایران ریشه دارد. به‌طور خاص در مبارزهٔ مجاهدین با این رژیم.
 •  هزاران تن از هواداران مجاهدین در این سال‌ها زندانی، شکنجه و اعدام شدند. وقتی به‌تصاویر آنها نگاه می‌کنم، عزم جزم از آن تابیده می‌شود.
 •  طی ۴۰سال گذشته زنان مجاهد خلق نقش پیشتاز مبارزه را داشتند. رئیس‌جمهور این مقاومت یک بانوی با درایت است، خانم مریم رجوی که نقش او در این مبارزه کیفی است.
 •  اکنون مردم ایران هستند که در این قیام فریاد می‌زنند: «مرگ بر ستمگر، چه‌شاه باشه چه رهبر».
 •  من از طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت می‌کنم و آن را در سیاست داخلی و سیاست خارجی کامل و بی‌نقص و تضمین‌کننده دموکراسی می‌بینم.
 • من افتخار می‌کنم که سخنران بعدی را به‌شما معرفی کنم. رئیس‌جمهوری شورای ملی مقاومت، خانم مریم رجوی.
 • شما خانم رجوی نمایندهٔ یک جنبش بزرگ علیه رژیم زن‌ستیز در ایران هستید.

  جودی اسکرو 

جودی اسگرو ـ  وزیر مهاجرت کانادا (۲۰۰۵) ـ رئیس کمیتهٴ تجارت بین‌المللی پارلمان

 • مردم ایران جانشان را به‌خطر می‌اندازند برای مبارزه با این رژیم. ما هم باید برای دموکراسی و حقوق‌بشر در کنار مردم ایران صدایمان را بلند کنیم.
 • مردم ایران با این قیام به‌سمتی می‌روند که قدرت را از رژیم ایران پس بگیرند.
 • مردم ایران روشن ساختند که برای آنها انتخاب بین بد و بدتر، یعنی بین آخوندها و سلطنت نیست. آنها شعار دادند «نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری».
 • روابط با رژیم ایران توسط غرب باید متوقف شود و سپاه پاسداران باید به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته شود.
 • به‌یمن مقاومت ایران و سازماندهی شبکهٴ کانون‌های‌شورشی در ایران نسل جوان و زنان در مقابل این رژیم قرار گرفته‌اند و می‌گویند: ما تسلیم نمی‌شویم، ما می‌جنگیم، می‌میریم و کشورمان را پس می‌گیریم.
 • ما به‌عنوان پارلمانترهای کانادا از همهٔ احزاب به پیشتیبانی خودمان از قیام مردم ایران ادامه می‌دهیم.
 • ما تا زمانی که ایران به‌یک حاکمیت آزاد دست پیدا کند نباید از پا بنشینیم.

دیو اپ 

دیو اپ ـ نمایندهٔ پارلمان کانادا، عضو کمیتهٔ امور خارجی و توسعهٔ بین‌المللی

 ما در کنار مردم ایران هستیم. من در سال۲۰۱۸ رأی دادم که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار گیرد.

 شما و مردم ایران شایستهٴ یک حاکمیت آزاد هستید و حمایت ما را با خود دارید.

سناتور توریسلی 

سناتور رابرت توریسلی ـ آمریکا:

 • خانم رجوی به‌شما و همهٔ آنهایی که در اشرف۳ هستید سلام می‌کنم. شما نقطهٔ الهام ما هستید و بسیار به‌ما امید می‌دهید.
 • در سال۱۹۷۹ (۱۳۵۷) یک دگرگونی تاریخی در ایران رخ داد. اگر خدا بخواهد در سال۲۰۲۳ هم یک دگرگونی بزرگ و تاریخی دیگر نیز در ایران رخ خواهد داد.
 • زمان آن است که رژیم ایران به‌پایان برسد و مردم بزرگ ایران بتوانند جایگاه شایستهٔ خود را در تاریخ داشته باشند.
 • رژیم آخوندی کاری کرده که شاه هم پیش از آن انجام داده بود. همهٔ نهادها را از بین بردند. برای این‌که هیچ‌کس نتواند حکومتشان را به‌خطر بیندازند.
 • آخوندها جامعهٔ ایران را از بین بردند، اما به‌چهرهٔ شهدای قیام ایران نگاه کنید! اینها آینده ایران را می‌سازند.
 • برخی در آمریکا می‌گویند آلترناتیوی در ایران وجود ندارد. در حالی‌که از سال۱۳۶۰ نیروی بزرگی در ایران بوده که با آخوندها چنگ در چنگ بوده. مجاهدین، شورای ملی مقاومت و خانم مریم رجوی. بله این آلترناتیو واقعی است.
 • امروز ما در ایران یک سازمان بزرگ داریم که در همهٔ پایتختها صدای خود و صدای مردم ایران را رسانده است. این همان آلترناتیو است. سازمان مجاهدین خلق ایران.
 • مریم رجوی و شورای ملی مقاومت حق مردم ایران را پی گرفته‌اند و این‌که مردم ایران به آزادی برسند.
 • مریم رجوی هر روز زندگی و توان خود را در مسیر آزادی مردم ایران گذاشته. همین‌طور افرادی که در این مسیر به‌شهادت رسیدند. شما نقش خودتان را برای هدف آزادی ایفا کرده‌اید.
 • تک به‌تک مردم ایران می‌توانند در آزادی ایران نقش داشته باشند. بگذارید همهٔ ما در نوشتن تاریخ نقش داشته باشیم.
 • من اعتقاد دارم که مردم ایران در همین نسل کنونی می‌توانند آزادی را ببیند. مردم ایران گفته‌اند دیگر حکومت آخوندها کافی است.
 • نسل‌های بعد ایران به‌یاد خواهند آورد که در سال۲۰۲۳ پدران، مادران، جوانان و همهٔ مردم ایران چه کار بزرگی کردند و تاریخ این کشور را ساختند.

بلومفیلد 

سفیر لینکلن بلومفیلد ـ معاون وزیر خارجهٔ پیشین آمریکا:

 • زنان، دختران و مردان ایران در پی آزادی در ایران هستند.
 • ما که در خارج ایران هستیم مسئولیت سنگینی در قبال ایران داریم. ما در این سالیان دروغهای زیادی را از رژیم ایران شنیدیم.
 • ما می‌بینیم که یک جنبش بزرگ هست تحت رهبری خانم مریم رجوی و در سازمان مجاهدین هم زنان نقش رهبری دارند.
 • این بر اساس این اصل است که زنان باید در رهبری سیاسی نقش داشته باشند.
 • هم‌چنین باید به‌مردان در سازمان مجاهدین هم درود بفرستیم که در تمام این سالیان کاری شگفت‌انگیز کردند. آن هم این‌که برای پیشبرد هدف سرنگونی آخوندها، آگاهانه هژمونی را به‌زنان مجاهد دادند و رهبری زنان را پذیرفتند.
 • رژیم ایران می‌گوید مجاهدین فرقه هستند، مغزشویی می‌کنند و همهٔ دروغهای دیگر. اما اینها نمی‌تواند ارادهٔ ما را در حمایت از این جنبش تضعیف کنند.
 • شاه یک حکومت ستمگر و فاسد بود که به‌دست مردمی که دموکراسی و آزادی می‌خواستند، سرنگون شد.
 • اما خمینی انرژی بزرگی که بر اثر انقلاب مردم ایران آزاد شده بود، با آوردن رژیم ولایت فقیه خفه کرد.
 • چرا مجاهدین به‌تهدید شمارهٔ یک رژیم ایران تبدیل شده‌اند؟
 • ما می‌دانیم در اوایل انقلاب که فضای باز سیاسی بود، مسعود رجوی از حمایت عظیمی در جامعه برخوردار بود.
 • خمینی از مسعود رجوی خواست که ولایت فقیه را بپذیرد. اما مسعود رجوی نپذیرفت و گفت مردم ایران انقلاب کردند تا آزاد باشند.
 • در سال۶۰ به‌فرمان خمینی بر روی هزاران تن از افراد مجاهدین که مسلمان هم بودند، آتش گشوده شد.
 • خانم مریم رجوی هم از دو اسلام صحبت می‌کند. یک اسلام که حامی دموکراسی و آزادی است، یکی هم اسلامی که آخوندها مدعی آن هستند که مبلغ سرکوب و ضد آزادی‌هاست.
 • گفته می‌شود مجاهدین در ایران حمایت ندارند! اگر مجاهدین واقعاً حمایت ندارند، پس چرا رژیم ایران این‌قدر از مجاهدین می‌ترسد؟ چرا مجاهدین را محارب می‌داند و هر گونه حمایتی از آنها را با زندان و اعدام پاسخ می‌دهد؟
 • این فریبکاریهای رژیم ایران بسیار طولانی است.
 • در این رژیم هیچ طرفی پیدا نمی‌شود که افراطی نباشد. تمامی اقدامات تروریستی، ارسال پهپاد به‌روسیه برای جنگ در اوکراین، قاچاق هروئین به‌کشورهای دیگر و... همه نشان می‌دهد که رژیم ایران بیش از‌پیش در افراطی‌گری حرکت می‌کند.
 • اگر امروز خامنه‌ای و رئیسی بر اریکهٴ قدرت هستند، به‌این معنا نیست که فردا آنها و رژیمشان سقوط نکنند. پس عوامل و افرادی که امروز حافظان این رژیم هستند باید بدانند که فردا هم می‌رسد.
 • ما باید کمک کنیم مردم ایران سرنوشت خود را به‌دست بگیرند و حکومتی را بر سر کار بیاورند که خود انتخاب کرده‌اند.

هوساکس 

سناتور لئو هوساکاس ـ رئیس کمیتهٴ‌ترابری، رئیس پیشین سنای کانادا:

 • می‌خواهم سلام‌ها و درودها را نثار مردان و زنانی بکنیم که در صفوف مقدم برای مقابله با این رژیم ایستاده‌اند.
 • هم‌چنین درود به ایرانیانی که در کشورهای مختلف به‌افشاگری و مبارزه با این رژیم استبدادی ادامه می‌دهند.
 • اصول دموکراسی، حقوق‌بشر و آزادی اصولی هستند که انسان‌ها برای تحقق آن جان و خون خود را نثار کرده‌اند.
 • مانند زنان و مردان در داخل ایران، ما هم باید بدانیم که زندگی بر روی زانوان در شان انسان نیست، بلکه باید ایستاده با دیکتاتوری مبارزه کرد.
 • الان حتی در کشور ما کسانی هستند که می‌گویند با حقوق‌بشر همدلی دارند، اما می‌گویند باید با رژیم استبدادی ایران گفتگو کرد. در حالی که آنها فقط این رژیم‌های استبدادی را تقویت می‌کنند که به‌جنایاتشان ادامه دهند.
 • من شرم می‌کنم که امروز در کانادا هستیم اما دوستان و خانواده‌های آنها در این کشور زندگی می‌کنند. ما در مجلس نمایندگان و سنا به‌اتفاق آرا خواهان لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران شدیم.
 • آقای ترودو (نخست وزیر) از قانون مگنیستی استفاده کنیم و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهید.

دن مویز 

دن مویز ـ نمایندهٔ پارلمان کانادا

 • افتخار می‌کنم اینجا در کنار کسانی هستیم که خواهان آزادی مردم ایران هستند.
 • ما در پارلمان کانادا همه در کنار شما هستیم.
 • ما به‌نیابت از بسیاری از نمایندگان پارلمان کانادا از مردم و مقاومت ایران حمایت می‌کنیم.
 • ما همراه با خانم مریم رجوی هستیم. ما در جلسهٔ قبلی صحبت‌های خانم رجوی دربارهٴ برنامهٔ ۱۰ماده‌ای ایشان شنیدیم و خوشحالم که امروز هم دوباره خانم رجوی را دیدیم.
 • کانونهای شورشی در ایران در خیابان‌ها به‌پا خاسته‌اند. آنها و همهٔ ما فراخوان می‌دهیم به‌پایان دادن به‌استبداد در ایران.
 • کسانی که در خیابانهای ایران مبارزه می‌کنند، باید حمایت ما در کانادا و در پارلمانهای غربی را ببینند.
 • همان‌طور که از برنامهٔ ۱۰ماده‌ای خانم رجوی شنیدیم، آزادی در ایران، زندگی مسالمت‌آمیز با همسایگان و... امکان‌پذیر است.
 •  از نظر ما در پارلمان کانادا سپاه پاسداران باید به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته شود.
 • تحریم علیه مقامات رژیم ایران کافی نیست. باید ادامه داد و باید الآن سپاه را لیست‌گذاری تروریستی کرد.
 • خواستهٔ بعدی ما عدالت در قبال خانوادهٴ جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در ایران است.
 • این رژیم دارد فرو می‌ریزد و سال۲۰۲۳ می‌تواند سال این رخداد بزرگ باشد.
 • در شرایط کنونی کانادا نباید بهشت امن برای نفرات رژیم ایران باشد.
 • باید تضمین کنیم که سرکوب کنندگان مردم ایران به‌دست عدالت سپرده شوند و محاکمه شوند.
 • افتخار می‌کنم در کنار شما هستم. تغییر در راه است. آزادی همیشه رخ خواهد داد.

آنا رابرتس 

آنا رابرتس ـ نمایندهٔ پارلمان کانادا

 • من حرفهای همکارانم در پارلمان کانادا در این جلسه را تأیید می‌کنم.
 • آقای ترودو، سپاه پاسداران را باید به‌عنوان یک سازمان تروریستی لیست‌گذاری کنید.

تونی کلمنت 

تونی کلمنت ـ وزیر خزانه‌داری کانادا (۲۰۱۵)، وزیر صنایع (۲۰۱۱)

 • به‌خانم مریم رجوی سلام می‌کنم. من برای مبارزهٔ خانم مریم رجوی برای مردم ایران ارزش زیادی قائل هستم.
 •  چند ماه پیش من از اشرف۳ دیدار کردم. این سفر برای من بسیار آگاهی‌بخش بود.
 •  صحبت‌های زیادی با اعضای این مقاومت کردم. آنها مبارزین بزرگی هستند. اشرف۳ را در مدتی کم تبدیل به‌شهری پیشرفته کردند.
 •  مجاهدین برای تغییر به‌سمت دموکراسی در ایران حرکت و فعالیت می‌کنند.
 •  من موزة اشرف را هم دیدم. محلی که اسناد و شواهد دربارهٴ جنایات رژیم ایران وجود داشت.
 •  این مبارزه‌یی هست که در ایران ادامه دارد برای رسیدن به‌جامعه‌ای آزاد.
 •  کشورهای غربی می‌توانند با مجازات علیه رژیم ایران، به‌مردم ایران کمک کنند. مردمی که هر روز جانشان را به‌خطر می‌اندازند تا فردایی بهتر بسازند.
 •  من به‌شورای ملی مقاومت ایران می‌پیوندم تا بتوانیم به‌آزادی ایران کمک کنیم.
لطفا به اشتراک بگذارید: