۴۴سال قبل در چنین روزی ـ گاهشمار انقلاب ضدسلطنتی پانزدهم بهمن

امروز دانشجویان دانشگاه اهواز خواستار انحلال گارد سرکوبگر دانشگاه شدند. در بیانیه این دانشجویان آمده است: ”اکنون در سایة مبارزات دلیرانهٴ مردم ایران، پایگاههای ظلم و فساد و خیانت در هم ریخته و کاخهای خودکامگی فرو ریخته است. بنابر این وجود سازمان پلیسی و سرکوبگر، با نام گارد دانشگاه نیز باید برچیده شود. ”

همراه با دانشجویان اهواز، یاران دانشگاهی آنها در سازمان ملی دانشگاهیان ایران، حملهٔ چماقداران به دانشگاه صنعتی تهران را محکوم کردند. در بیانیه این سازمان آمده است: ”این نظام به‌طور مسالمت‌آمیز میدان را خالی نخواهد کرد. “دانشجویان با بیان این جمله ضرورت مبارزه قهرآمیز و مسلحانه با دیکتاتوری را خاطرنشان کردند.

استادی که تا چندی پیش در دانشگاه تدریس میکرد، امروز بزرگترین درس، درس آزادی و پرداخت بها برای آن را به تمامی ایران داده است. استاد کامران نجات‌الهی که ۴۰روز پیش در قیام بر علیه دیکتاتوری خونش را فدیة راه آزادی ایران نمود.

امروز هزاران تن از مردم و دانشجویان در بهشت‌زهرا جمع شده تا چهلم استاد نجات‌الهی و هفتم شهدای دانشگاه تهران را گرامی بدارند. سخنرانان بر ضرورت قیام تا پیروزی نهایی بر علیه دیکتاتوری، تاکید کردند.

بهشت‌زهرا باز هم شاهد یادبود شهدا است. امروز مراسم چهلم شهید مجید شهرتاش که در اوایل دیماه به‌دست نیروهای سرکوبگر شاه به‌شهادت رسید برگزار شد.

قیام تا آزادی ادامه دارد. امروز هم شهرهای مرودشت، ساری، کرج، گلپایگان، همدان و شهرهای دیگر شاهد تظاهرات و درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر بودند.

هم‌چنین جوانان در شهرهای مختلف با تهیة سلاح از محله‌ها،ا در برابر نیروهای سرکوبگر دیکتاتوری حفاظت می‌کنند.

همه در قیام برای سرنگونی دیکتاتوری مسئول هستند. کمیتة همآهنگی ملی وزارت بهداری و بهزیستی اعلام کرد: انظباط انقلابی، مهمترین پشتوانه‌ٔ نهضت است. این کمیته اعلام کرد در این روزهای حساس بیش از گذشته پشتیبان قیام و به‌خصوص مجروحین درگیریها خواهد بود.

در ادامهٔ اعتصابهای سراسری، کارکنان نخست‌وزیری امروز اعلام اعتصاب کردند. هم‌چنین ۲۵هزار کارگر و کارمند ۱۲۴کارخانه در قزوین همبستگی خود با قیام مردم ایران را اعلام کردند.

با اوجگیری قیام، دیکتاتوری مهره‌های تملق گوی خود را هم قربانی می‌کند. امروز از طرف فرمانداری نظامی عبدالمجید مجیدی و هوشنگ نهاوندی از وزرای کابینهٴ هویدا و شریف‌امامی دستگیر شدند. رژیم می‌خواهد با این مانورها مقداری از خشم مردم را بکاهد. اما مردم تنها یک خواسته دارند: سرنگونی تام و تمام دیکتاتوری سلطنتی.

لطفا به اشتراک بگذارید: