صد و چهل و سومین روز قیام سراسری مردم ایران

روز یکشنبه ۱۶بهمن ۱۴۰۱ صد و چهل و سومین روز قیام سراسری مردم ایران است.

روز شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ صد و چهل و دومین روز قیام سراسری مردم ایران در تهران شهرآرا ـ چیتگرـ

اکباتان و پونک شبانه شعار قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان و مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

 

 

 

 


شامگاه ۱۵بهمن،‌ یک تیم عملیاتی جوانان قیام در بولوار ماهان کرج،

بنرهای بزرگ حکومتی را آتش زدند. جوانان در فیلمی که از این

عملیات خود منتشر کردند، فراخوان به‌آتش و خیزش دادند.

 

جوانان قیام در اردبیل،‌ شامگاه ۱۴بهمن بنرهای دهة زجر آخوندی را آتش زدند.

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: