علت وجود شعارها علیه دیکتاتوری سلطنتی در تظاهرات مردم ایران چیست؟

گفتگو با حامد جباری

این روزها شاهد این هستیم که در شعارهای مردم و پلاکاردها و بنرها علاوه بر مرگ بر خامنه‌ای شعارهایی نیز علیه دیکتاتوری سلطنتی وجود دارد. از کردستان تا زاهدان و از تهران تا شهرهای مختلف شعارها علیه سلطنت و پهلوی زیاد است. 

سوالی که پیش می‌آید این است که علت چیست؟ در حالیکه دیکتاتوری پهلوی ۴۴سال است فرو ریخته است چرا ما در گرما گرم انقلاب دمکراتیک و قیام سراسری مردم ایران شاهد این شعارها در تظاهرات مردم هستیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: