تلگراف: وزارت‌خارجه انگلستان متهم به مقاومت در برابر نامگذاری سپاه پاسداران شد

وزیر کشور انگلستان خواستار لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران است

تلگراف: قانون تروریسم ۲۰۰۰ به وزیر کشور انگلستان این حق را داده که سازمانی را به‌خاطر دخالت در تروریسم لیست‌گذاری کند

تلگراف انگلستان در گزارشی در رابطه با لیست‌گذاری سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی و نظرات در دولت انگلستان نوشت:

«یک انشعاب در کابینه انگلستان بر سر طرح‌هایی برای ممنوع کردن سپاه پاسداران به‌وجود آمده است. وزارت‌خارجه متهم است مانع لیست‌گذاری سپاه می‌شود.

سوئیلا براورمن، وزیر کشور، بر این عقیده است که سپاه پاسداران باید به‌عنوان یک گروه تروریستی لیست‌گذاری شود.

سرویس اطلاعاتی انگستان رژیم ایران را به طراحی ترور و ربودن حداقل ۱۰ ساکن انگلستان در سال گذشته متهم کرده است. مقامات وزارت کشور در حال تشکیل پرونده علیه سپاه پاسداران بوده‌اند.

اقدامات مشابهی توسط آمریکا و کانادا، دو شریک انگلستان صورت گرفته است. استرالیا و نیوزیلند هم در این زمینه گامهایی برداشته‌اند.

تلگراف افزود: قانون تروریسم ۲۰۰۰ به وزیر کشور این حق را داده که سازمانی را به‌خاطر دخالت در تروریسم لیست‌گذاری کند».

لطفا به اشتراک بگذارید: