سلطنت و انقلاب سفید

آغاز چرخش شاه به‌سوی آمریکا از وابستگی به انگلستان

روز ۲۲بهمن سال ۱۳۵۷ دیکتاتوری سلطنتی همراه با آخرین شاهش توسط نزدیک به ۳۵میلیون ایرانی در این مهین سرنگون شد. شاه هیچ راهی برای اصلاحات باز نگذاشته بود و از آنجائیکه پس از کودتای استعماری ارتجاعی ۲۸مرداد سال۳۲ تماما یک عنصر دست‌نشانده خارجی بود دیگر هیچ تکیه‌گاهی در داخل کشور و در میان توده‌های مردم برای خودش در چشم‌انداز نمی‌دید.

به همین علت باید پیوسته در این فکر می‌بود که برای جلوگیری از خیزش‌های انقلابی مردم چاره‌اندیشی کند. شاه فقط با سرکوب می‌توانست بخشی از اطمینان خاطر برای استمرار دیکتاتوریش را تامین کند.

لطفا به اشتراک بگذارید: