بهم ریختگی در راس نظام

خامنه‌ای ـ ۱۰بهمن ۱۴۰۱ 

شاخصها، شاخصهای منفی زیاد داریم، آمار متقن مراکز رسمی است، یعنی اینها ادعا نیست.

هم‌زمان آخوند رئیسی به‌نحو مضحکی از پیشرفت، رشد اشتغال و کاهش رقم بیکاری دم می‌زند.

اختلاف حرف‌های رئیسی با خامنه‌ای از گیج و گولی جلاد ۶ کلاسه نیست. 

این نشان از بحران عمیقی است که «حاکمیت یکدست» را از هم گسیخته است.

نقطه کانونی این از هم‌گسیختگی هم، شکست رئیسی و دولت اوست.

رو‌در روی آمارسازی‌های مجعول رئیسی، قالیباف مدت‌هاست به «مشکلات اقتصادی» اشاره می‌کند.

 اژه‌ای هم با اشاره به «ناکارآمدی» دولت رئیسی به «زخم‌های اقتصادی» اشاره می‌کند.

لاریجانی می‌گوید: «ممکن است یک نظام مقتدر به‌دست مجری‌ای بیفتد که نتواند آن را به‌خوبی اجرا کند».

قیام باعث شده کانون دعوا در بالاترین سطوح «حاکمیت یکدست» قرار بگیرد.

آیا این استمرار و گسترش قیام‌ها نیست که نقطه پایان بر موجودیت حاکمیت آخوندی خواهد گذاشت؟

لطفا به اشتراک بگذارید: