بازخوانی سرنوشت انقلاب به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران ـ شماره۲

مسعود رجوی ـ ۲۲ بهمن ۱۳۷۹

شاه می‌گفت که سایه خداست و سلطنت موهبتی است الهی که در ابنای ذکور او نسل بعد از نسل جریان پیدا می‌کند.

شیخ هم روی دست شاه بلند شده و می‌گوید ولایت و سلطنت مطلقه از آن اوست، ولی خداست، خلیفهٴ پیغمبر و نایب امام زمان است.

بعد از انقلابی که دیکتاتوری دست‌نشانده سلطنتی را سرنگون کرد ایران یک انقلاب نوین که پایان استبداد مذهبی را پیش رو دارد. آن بار شاه که عرصه را تنگ دید، ادامه مأموریت تاریخی خودش را به شیخ سپرد و رفت تا خرابکاریها و جنایتهای نکرده او را هم تکمیل بکنه حالا بعد از شاه نوبت رفتن شیخ فرا رسیده، در یک‌طرف دیکتاتوری مفلوک ولایت فقیه به حضیض درماندگی و ضعف و تشتت درونی دچار شده و جز با تشدید دم افزون سرکوب و اعدام قادر به ادامه حیات نیست، در طرف دیگه، مردم به جان آمده از بیداد آخوندها، بسا بیشتر از رژیم شاه از رژیم آخوندی منزجرند، و با قیامهای مستمر خودشون با قیامهای خود انگیخته و همین‌طور با مقاومت درخشان و سازمان‌یافته به چیزی کمتر از سقوط تام و تمام این رژیم و به چیزی کمتر از جایگزین دمکراتیک یعنی استقرار آزادی و حاکمیت مردم راضی نمی‌شوند. اصل دعوا بر سر آزادی است و حاکمیت مردم.

همان چیزی که شهیدان انقلاب ضدسلطنتی مشترکاً به‌خاطرش بر چوبه‌های دار و تیرباران بوسه زدند، همان چیزی که مردم ایران از زن و مرد و پیر و جوان مشترکاً به‌خاطرش به میدان آمدند و با گذار از سرفصلهای خونین مثل قیام تبریز مثل ۱۷شهریور و روزهای تعیین‌کننده ۲۱ و ۲۲ بهمن، سرانجام رژیم ستم‌شاهی را سرنگون کردند، همان چیزی که شیخ و شاه هرگز با آن سر سازگاری نداشته و ندارند، آخه شیخ و شاه از بابت ارتجاع و واپسگرایی از بابت مردم ستیزی و آزادی کشی دو قلو و همزاد همدیگرهستند، شاه می‌گفت که سایه خداست و سلطنت موهبتی است الهی که در ابناء ذکور او نسل بعد از نسل جریان پیدا می‌کنه، و بعد از آن هم پسرش ولیعهد و ولایت عهد است، شیخ اما روی دست شاه بلند شده و می‌گوید که ولایت و سلطنت مطلقه از آن اوست، ولی خداست، خلیفه پیغمبر و نائب امام زمان هست، اگر هم بپرسید خلیفه و نایب برای چی؟ خمینی همان‌طوری که در بهمن سال ۶۳ تأکید کرد، می‌گوید که خلیفه می‌خواهیم که دست ببرد، حد بزند، رجم کند، یعنی سنگسار. قبل از آن هم خمینی در مبحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی در کتاب خودش می‌گفت که ولایت فقیه مثل جعل قیم برای اطفال است، قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.

لطفا به اشتراک بگذارید: