ارتش آتش و آزادی ـ عملیات جوانان شورشگر در سراسر میهن

سنندج ـ ۱۷بهمن۱۴۰۱

برافروختن آتش در خیابان و بستن خیابان با شعار مرگ بر خامنه ای

مرگ بر این ولایت این همه سال جنایت

تهران ـ اتوبان همت ـ ۱۶بهمن۱۴۰۱

به آتش کشیدن بنر بزرگ در خبابان 

مشهد ـ ۱۷بهمن۱۴۰۱

برای شهیدان مجیدرضا رهنورد به آتش کشیدن بنر دهه زجر 

کرمان ـ ۱۷یهمن۱۴۰۱ 

اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا   به آتش کشیدن بنر حکومتی

لطفا به اشتراک بگذارید: