مشابهت‌های دو دیکتاتوری شاه و شیخ در برخورد با مقاومتی که مقابل آنها وجود دارد

 گفتگو با مسعود امیرپناهی

این روزها بسیاری از کارشناسان صحبت می‌کنند از مشابهت‌های دو دیکتاتوری شاه و شیخ در برخورد با مقاومتی که در برابرشان هست. با آلترناتیو هایی که وجو دارند. خیلی هم بحث آلترناتیوسازی مطرح است توسط رژیم آخوندی و مزدورانش و عواملش و حتی بقای سلطنت.

این مشابهت‌هایی که گفته می‌شود و استفاده دو جانبه یا همدستی عواملی دو دیکتاتوری شاه و شیخ در دوره سلطنت چگونه بوده و الان چطور است؟ بر چه اساسی مطرح می‌شود که شاه و شیخ چه در دوران قبل از انقلاب ۵۷ و چه الان همدست هستند؟

لطفا به اشتراک بگذارید: