جمع نقیضین نوباوگان با هیولا

خامنه‌ای در یک نمایش مسخره و کپی‌برداری مبتذل،  با دختر‌بچه‌‌های ۹ ساله جلسه گذاشت.

او از دختربچه‌‌‌ها می‌خواهد که بقیه را به راه راست هدایت کنند.

خامنه‌ای ـ ۱۴ بهمن ۱۴۰۱:‌ شما نوجوانید، مسئولیت‌پذیرید می‌توانید در خانواده‌تان، در محیط مدرسه‌تان، در محیط‌های بازی با دوستان میتوانید اثر بگذارید، شما میتوانید دیگران را هم به راه راست راهنمایی کنید، هدایت کنید؛

یک دختر تازه‌مکلف‌شده‌ی مثل شما، پیش خدای متعال از لحاظ تکلیف، با یک زن بزرگسال یا با یک مرد مسن هیچ تفاوتی ندارد.

اما خامنه‌ای نه تنها توجهی به حقوق زنان ندارد بلکه زنان تحت شدید‌ترین ستم‌ها هستند.

سرکوب زنان به بهانه‌‌های مختلف از جمله بدحجابی به طور گسترده ادامه دارد.

آیا این کارهای خامنه‌ای نمایش و سوء استفاده از کودکان برای وجهه خودش نیست؟ 

لطفا به اشتراک بگذارید: