دلایل همنوایی عوامل دیکتاتوری آخوندی و بقایای سلطنت علیه مجاهدین چیست؟

گفتگو با حسن عنایت

روزانه دهها فیلم و مستند با هزینه‌های کلان از تلویزیون دیکتاتوری آخوندی علیه مجاهدین پخش می‌شود و همزمان و رسانه‌های حکومتی به دروغ‌پردازی و شیطانسازی علیه مجاهدین مشغول هستند.

از طرف دیگر هم بقایای دیکتاتوری سلطنتی این روزها فعالیتشان علیه مجاهدین دست کمی از آخوندها ندارد. این هم نوایی نشان‌دهنده چه چیزی هست؟ در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به دلایل همنوایی شیخ و شاه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران.

لطفا به اشتراک بگذارید: