فعالیتهای کانون‌های شورشی در سالگرد حماسه ۱۹بهمن۱۳۶۰ ـ عاشورای مجاهدین

۱۹بهمن۶۰ تابلوی زرینی از وفا، صداقت، ایمان، عشق و فداکاری است که هر گاه آن را دوره می‌کنیم، بیشتر جلا و درخشش می‌یابد

گرامی باد حماسه سرخ بهمن راهگشای هزار اشرف

اگر امروز جوانانی پای به میدان مبارزه می‌گذارند همه مدیون فداکاری عظیم در نقطه ۱۹بهمن ۶۰ بود

انقلاب بهمن ۵۷ در تکاپوی نسلهای خونین‌جامه به حیات خود ادامه داد

این است راز اعتماد مردم ایران به مجاهدین

لطفا به اشتراک بگذارید: