معرفی کتاب صدای مردم، تاریخ مردم ایران در جنبش تنباکو تا انقلاب ۱۴۰۱ ـ گفتگو با مهندس اسماعیل محدث

اگر قرن بیستم با انقلاب ضدسلطنتی و برای آزادی و دمکراسی مردم ایران به‌پایان رسید، قویا به نظر می‌رسد که قرن بیست و یکم هم با انقلاب دمکراتیک مردم ایران در یک مدار دیگر ولی باز هم برای آزادی و دمکراسی مردم ایران شروع شده است.

جالب این است که قرن بیستم هم با انقلاب مشروطه و برای آزادی و دمکراسی در ایران آغاز شد. اما دختران و پسران و کانون‌های شورشی که همین روزها و شب‌ها دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران را به چالش می‌کشند، و با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، پایان دیکتاتوری را در کشور اعلام می‌کنند چه می‌خواهند؟ 

لطفا به اشتراک بگذارید: