گروسی: ما اکنون نمی توانیم بگوییم برنامه اتمی رژیم ایران کاملا صلح آمیز است

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی مصاحبه‌یی با چتم هاوس گفت: در مورد برجام برخی می‌گویند مرده است، برخی می‌گویند هنوز روی میز است. ولی رژیم ایران تصمیم گرفته که از متابعت سرپیچی کند. من به دلایل این تصمیم کاری ندارم، اما وقتی متابعت متوقف شده، بینایی آژانس کاهش یافته است.

حالا وضع دشوار شده و ما نمی‌توانیم تصویر کاملی از آنچه در ایران می‌گذرد، داشته باشیم. پادمان هم دچار مشکلات است، اما آژانس هنوز در آنجا هست. موضع ما همیشه این است که راه دیپلماتیک را ادامه بدهیم، اما راه دیپلماتیک در حال حاضر در بهترین وضعیت نیست. بدون وجود دیالوگ اوضاع بدتر هم خواهد شد.

گروسی افزود: وضعیت شکننده است و نقش آژانس حساس است و بدون نظارت، کار آژانس غیرممکن می‌باشد. ما اکنون نمی‌توانیم بگوییم برنامه اتمی رژیم ایران کاملاً صلح‌آمیز است یا خیر.

لطفا به اشتراک بگذارید: