وزیر خارجه استرالیا: رژیم ایران باید در مورد نقض فاحش حقوق‌بشر پاسخگو باشد

سناتور پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا در توئیتی نقض فاحش حقوق‌بشر توسط رژیم ایران اشاره کرد و نوشت:

دولت (استرالیا) نسبت به هر دولت قبلی استرالیا اقدامات شدیدتری علیه ایران در زمینه حقوق‌بشر انجام داده است. استرالیا به همکاری با شرکای خود ادامه خواهد داد تا ایران را در مورد نقض فاحش حقوق بشرش پاسخگو بداند.

لطفا به اشتراک بگذارید: