تهران ـ برنامه صبحگاه کانون شورشی به‌مناسبت عاشورای مجاهدین

اجرای مراسم صبحگاه ۱۹بهمن ۱۴۰۱ به‌مناسبت عاشورای مجاهدین در پایگاه شهید قهرمان اشرف رجوی

بنام خدا و به‌نام خلق قهرمان ایران

و با یاد شهدای والامقام ۱۹بهمن ۶۰

سلام برتو ای سمبل و ای اشرف زنان مجاهد

و سلام بر تو‌ای موسی، ای سردار پرصلابت خلق!

و سلام بر شما یاران وفادار اشرف و موسی که به عهدتان وفا کردید.

در امتداد راهی ۴۰ساله و سخت وخونبار و بر قله حماسه‌ٔ بزرگ ۱۹بهمن ۶۰، عاشورای مجاهدین.

امروز ما، یک یکان از کانونهای شورشی در تهران؛ بزرگترین شهر شورشی جهان این افتخار را پیدا کرده‌ایم که پرچم باشکوه و سرخ شما را به اهتزاز در بیاوریم.

ما هم‌چون شما سوگند یاد کرده‌ایم که این رژیم را سرنگون کنیم و این عهد و پیمان ما با شماست. که در راه و آرمان مسعود یعنی راه و آرمان آزادی ایران و ایرانی تا به آخر وفادار باقی بمانیم.

ای اشرف و‌ ای موسی!

در این قیام پرشکوه؛ شورشگران راه آزادی و زنان و مردان دلاور میهن در امتداد نبرد شما. حماسه‌های بیاد ماندنی خلق کرده و به خامنه‌ای نشان دادند که این نسل اراده کرده سرنگونش کند.

و ما کانون‌های‌شورشی به‌مثابه جلوداران این نبرد پرشکوه سوگند یاد می‌کنیم که با راهبری برادر مسعود و خواهر مریم و در کنار برادران و خواهران قهرمان مجاهدمان و همراه با شورشگران راه آزادی و مردم شجاع ایران این رژیم را سرنگون کنیم.

خواهر مریم، راهنمای عمل ما و چراغ راهمان برای تحقق آزادی، شعار و رسم می‌توان و باید است.

استراتژی ارتش آزادی در رزم اختناق‌شکن کانونهای شورشی و رادیکالیسم قیام با «شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» برای مردم دلاور ما از تهران تا زاهدان و از اصفهان تا ایذه و از کردستان تا کرج و آمل به سوی پیروزی راه می‌گشاید.

هم‌چنانکه سردار موسی گفت: پیروزی از آن انقلابیون است و نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد.

هشدار آن روز برادر مسعود به خمینی، حرف امروز ما با خامنه‌ای است: خامنه‌ای و پاسدارانش از الآن باید بر خود بلرزند.

ما کانونهای شورشی و پیشآهنگ در قیام و انقلاب دمکراتیک مردم ایران بر ایستادگی تا به آخر پای می‌فشاریم.

درود بر شهدای قهرمان عاشورای مجاهدین، درود، درود، درود

درود بر سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران درود، درود، درود

درود بر رزم و نبرد حماسی زنان و جوانان شورشگر و کانونهای شورشی، درود، درود، درود

مرگ بر خامنه‌ای ـ درود بر رجوی

پیروز باد انقلاب دمکراتیک مردم ایران

 

لطفا به اشتراک بگذارید: