واقعیت آنچه در بهمن۱۳۵۷ اتفاق افتاد چه بود؟ ـ گفتگو با محمود عضدانلو

در روزهای سالگرد پیروزی انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران هستیم. انقلابی که البته به سرقت رفت و به ثمر و محصولی که مردم و فرزندان مبارز آنها برایش قیام کرده بودند نرسید.

این روزها دیدگاه‌ها و حرفهای مختلفی در رابطه با آن انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران مطرح می‌شود. در حکومت آخوندی هم شاهد هستیم که تاریخ را با تحریفهای گسترده می‌نویسند. اصل ماجرا و آنچه در بهمن ۵۷ اتفاق افتاد چه بود؟

لطفا به اشتراک بگذارید: