صد و چهل و هفتمین روز قیام سراسری مردم ایران

روز پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ صد و چهل و هفتمین روز قیام سراسری مردم ایران است .

روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ صد و چهل و ششمین روز قیام سراسری مردم ایران در تهران شهرزیبا ـ جنت آباد شبانه شعار مرگ بر خامنه‌ای دادند. در بزرگراه کردستان بنرهای دهه زجر را به آتش کشیدند.

 

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: