بیست و نه بهمن سالگرد قیام قهرمانانه مردم تبریز در سال۱۳۵۶

۲۹ بهمن سالگرد قیام قهرمانانهٴ مردم تبریز در سال۱۳۵۶

روز ۲۹بهمن سال۱۳۵۶ مردم قهرمان تبریز با قیام قهرآمیز خود پایه‌های دیکتاتوری پوسیده سلطنتی را به لرزه درآوردند و یکبار دیگر خاطره دلاوران مشروطه را زنده کردند.

هسته اصلی این قیام را دانشجویان انقلابی تشکیل می‌دادند که با شکستن محاصره دانشگاه خود را به صفوف توده‌ها رساندند و کار آماده‌سازی و بسیج آنان را تدارک دیدند. در این قیام قهرمانانه، مردم تبریز

با استفاده از انواع سلاحهای دست‌ساز به‌ویژه کوکتل مراکز سیاسی، نظامی و اقتصادی رژیم، هم‌چون مرکز حزب فرمایشی رستاخیز را به آتش کشیدند و با فلج‌کردن نیروهای سرکوبگر رژیم شاه، برخی از مناطق شهر را به کنترل خود گرفتند.

قیام تبریز، نقطه‌عطفی در گسترش مبارزات ضدسلطنتی مردم ایران بود و شتابی چشمگیر به حرکت توده‌های خشمگین داد.

پس از قیام، سرلشکر آزموده استاندار وقت آذربایجان به تلویزیون آمد و در حالی که از نگرانی گریه می‌کرد گفت:

اغتشاشگران آذربایجانی نبودند و از خارج مرزها آمده بودند.

لطفا به اشتراک بگذارید: