کامنت قسمت دوم حرفهای مقام عظما ـ پیک شادی

کامنت قسمت دوم حرفهای مقام عظما ـ پیک شادی۵اسفند۱۴۰۱

 

حرفهای مقام عظمای ولایت قمپوزهای ولایی که همه مبتهج می‌کند گفتیم که پیشرفت کردیم واقعیت اینه که دیده نمیشه فهمیده نمیشه آنهایکه می‌روند بازدید می‌کنند می‌بینند نمایشگاهها را جاها را اینها مبتهج می‌شوند

لطفا به اشتراک بگذارید: