بحران اقتصادی در ایران، زمینه‌ساز قیامی گسترده‌تر

اقتصاددانانی که تنها از جنبه کارشناسی به وضعیت بحرانی اقتصاد نگاه می‌کنند، تصور می‌کنند اشغالگران میهن باکی از نابودی منابع و از بین رفتن شیرازه جامعه دارند، شاید به همین خاطر است که راغفر، کارشناس اقتصادی نظام می‌گوید: «اگر اصلاح ساختاری صورت نگیرد، مردم و جامعه با شرایطی شبیه به دوران حمله مغول به ایران مواجه خواهند شد».

وی یک مثال از وضعیت شفافیت بودجه‌های سنواتی می‌زند که سال به سال کدر‌تر و تیره‌تر شده است: «شفافیت بودجه باید به‌نحوی باشد که مردم و کارشناسان مستقل بتوانند نحوه کسب درآمد‌ها و نحوه مخارج آن را ردیابی کنند اما از ۱۳۶۸ یعنی بعد از جنگ تاکنون چنین چیزی وجود نداشته است و ما هر روز به ابهام‌های بیشتر و نقاط پرابهام در بودجه پیش رفتیم» 

او هم در این مورد یک آدرس مشخص می‌دهد: «نهادهای بودجه‌بگیر نظیر جامعه المصطفی و مؤسسه آیت‌الله مصباح و نهادهای موازی مانند کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت و دهها بنیاد خیریه دیگر...»

 

لطفا به اشتراک بگذارید: