خانم کورنلیا ارنست: پرنس در تبعید مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند!

خانم کورنلیا ارنست رئیس گروه رابطه با ایران در پارلمان اروپا (از حزب چپ آلمان): پرنس در تبعید مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند! اپوزیسیون ایران یعنی کثرت‌گرایی و دموکراسی. این یک بازی، در ورق بازی دست راستی نیست!

لطفا به اشتراک بگذارید: