کارزار جهانی مقابله با توطئه‌های شیخ و شاه علیه آلترناتیو انقلابی ـ قسمت اول و دوم

میهمان برنامه: محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

با درود بر شما برنامه ارتباط مستقیم این هفته را شروع می‌کنیم. با سلام و گرامیداشت خاطره دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ضداستعماری مردم ایران که امروز سالگرد درگذشت او بود.

در هفته گذشته شاهد فعالیتهای گسترده از سوی مقاومت ایران در راستای هدف آزادی و حاکمیت جمهور مردم ایران بودیم. همزمان هم شیخ و هم بقایای سلطنت با حمایت و پشتیبانی استعمار بیکار نبودند و شاهد برخی اقدامات البته با کمک دود و دم گسترده تبلیغاتی هم بودیم.

در برنامه ارتباط مستقیم این هفته می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به این فعالیتهای مقاومت و از خلال این نگاه و بررسی کارزاری که هم اکنون برای آزادی مردم ایران در مقابل دشمنان آزادی این مردم در جریان هست را نگاهی به آن بیاندازیم و بررسی کنیم.

کارزار جهانی مقابله با توطئه‌های شیخ و شاه علیه آلترناتیو انقلابی ـ قسمت دوم

لطفا به اشتراک بگذارید: