کارزار جهانی مقابله با توطئه‌های شیخ و شاه علیه آلترناتیو انقلابی ـ قسمت پنجم و ششم

میهمان برنامه: محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

با سلام خدمت شما و خدمت میهمانان برنامه. با تبریک بخاطر اینکه این پروژه ارتجاعی هم به گل نشست. خواستم خدمت شما عرض کنم که یکی از نمایندگانی که من با او در تماس بودم برای من یک نامه‌ای داد که اگر اجازه بدهید عین متن ترجمه شده آنرا برای شما بخوانم.

تاسف آور است که نماینده‌ای از پارلمان اروپا به نام آقای وایمرز سرخود عمل کرده است. این در رابطه با دعوت از رضا پهلوی به پارلمان اروپا بود. بعد هم ادامه می‌دهد: من هم با شما موافق هستم که اپوزیسیون دمکراتیک مردم ایران نام دیگری حمل می‌کنند. برای من این خیلی مهم است که همواره اگر بخواهند مهره‌ای از خارج را بصورت آلترناتیو کار بگذارند این نادیده گرفته شدن چارچوبهای دمکراتیک است.

کارزار جهانی مقابله با توطئه‌های شیخ و شاه علیه آلترناتیو انقلابی ـ قسمت ششم

لطفا به اشتراک بگذارید: