روزها ویادها هفته چهارم اسفند

روزها ویادها هفته چهارم اسفند۱۴۰۱

 

سخنرانی مسعود رجوی در تبریز

به‌شهادت رسیدن رضا حامدی به‌دست مزدوران خمینی

شهادت کریمپور شیرازی روزها مه نگار وشاعر آزادیخواه

شهادت محمد حسین نقدی شهید سرفراز مقاومت

بیستم اسفندماه سال۵۸ سخنراین مسعود رجوی در تبریز. تبریز میزبان فرزندان مجاهدخودش بود قلب ستارخان با حضور مجاهدین به تپیش درآمد در روزه بیستم اسفند ۱۳۵۸شهر مجاهد پرور تبریز شاهد دیدار پرشور مجاهدین خلق از زادو بوم ستارخان بود

لطفا به اشتراک بگذارید: