ارتش آتش و آزادی - فراگیر شدن عملیات جوانان شورشگر در سراسر میهن ـ دوشنبه ۲۲اسفند۱۴۰۱

فراگیر شدن عملیات جوانان شورشگر در سراسر میهن

بندر ماهشهر‌ـ پایگاه بسیج ـ فاز۵-پرتاب کوکتل مولوتف

اکباتان ـ دانشگاه موسوم به بهشتی -پرتاب به درب ورودی دانشگاه

کرمان ـ پایگاه بسیج ـ به آتش کشیدن پایگاه بسیج

 دهدشت ـ سازمان تبلیغات رژیم

همدان ـ دوربینهای نظارتی -شعار- مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ـ مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر خامنه‌ای

آتش زدن بنر بزرگ خامنه‌ای در اتوبان

 تهران-شعار نویسی: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

بندر ماهشهر-دیوارنویسی: مرگ بر خامنه‌ای

لطفا به اشتراک بگذارید: