گفتگو با دولت نوروزی- برنامه نوروزی مقاومت ایران در مجلس عوام انگلستان با حضور شماری از نمایندگان دو مجلس

گفتگو با دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان

ظهر پنجشنبه ۲۵اسفند ۱۴۰۱ به‌مناسبت سال نو ایرانی برنامه‌یی به دعوت کمیته پارلمانی انگلستان برای آزادی ایران با حضور تعدادی از نمایندگان مجلسین انگلستان و هیأتهایی از مقاومت ایران در مجلس عوام انگلستان برگزار شد.

آنا فریت، نمایندهٔ مجلس انگلستان: خانم رجوی با طرح ۱۰ماده‌یی خود و دیگر پلتفرمها برای تأمین حقوق زنان در آینده ایران، به زنان ایران نشان داده است که می‌توانند مسئولیت را به دوش بکشند. زنان در واقع نیروی تغییر و ضامن یک ایران دموکراتیک هستند.

سر راجر گیل، نماینده مجلس انگلستان: ما در کنار مردم ایران و خانم رجوی هستیم. امیدواریم نوروز آینده برای مردم ایران اقبال بیشتری به همراه داشته باشد.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: