این سیستم دیگر نمی‌تواند ادامه بدهد

عباس عبدی مهره اصلاح‌طلب رژیم – ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

این را با جدیت می‌گویم در تاریخ ایران هیچگاه نشده که موازنه قوا اینقدر علیه حکومت باشد

موازنه‌ای هست که یعنی قدرت حکومت در برابر مردم اینقدر ضعیف باشد

از سال ۱۳۹۸ به بعد این موازنه قوا معکوس شده

الان آدم عدد نمی‌تواند بگوید برای فهم مطلب است برای فهم مطلب است نه دقیق

معتقدم قدرت ۳۰ به ۷۰ است یعنی ۷۰ تا طرف مردم است ۳۰ تا طرف حکومت!

پایه حکومت بنیاد اصلیش بر نظم عدالت است

از بس که فشار دارد می‌آورد این نظمش هم دارد می‌ریزد

بنابراین آنچه که می‌خواهم بگویم این سیستم نمی‌تواند ادامه بدهد

باید تنها کاری که کرد اینکه سازش را برای بقایش تعریف کنند

لطفا به اشتراک بگذارید: