صد و هشتاد و هفتمین روزقیام سراسری مردم ایران

روزسه‌شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ صد و هشتاد و هفتمین روزقیام سراسری مردم ایران است.

روزدوشنبه ۲۹ اسفند۱۴۰۱ صد و هشتاد و ششمین روزقیام سراسری مردم ایران ،مراسم تحویل سال نو را مردم  با یاد شهیدان قیام برگزارکردند و شعار می‌دادند قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: