تبریکات نوروزی ـ استاد محمد شمس

خجسته باد و پیروز بهار از راه رسیده. بهاری که پر از شکوفایی و امید. پر از پیروزی و نوید است. امسال سال پرشکوهی را می‌خواهیم با شما هم‌میهنان عزیزم پشت سر بگذاریم که به پیروزی برسیم.

زهی افتخار برای ما ایرانیان که این راه بسیار دشوار را تا به همین امروز بپیمائیم. درود می‌فرستم به تمامی هم‌میهنان هنرمندم در ایران اسیر و سراسر جهان. درود می‌فرستم به تمامی ملت بزرگوار ایران که با تمامی سعیشان دارند به ایران غلبه کنند.

لطفا به اشتراک بگذارید: