ترانه بهار ما تو راهه

خبر بده به ایران بهاره ما تو راهه

هر جا بودی تو آسمون عشق جستجو کن

ابرهای تیکه پاره رو آشتی بده رفو کن

اینطور بارون می‌باره و هوا بهاری میشه

دلها رو از دلتنگی دوباره شستشو کن

مثل بنفشه بگذر از پیچ و خم زمستون

تو بودی سنگستون کردی عاقبت گلستون

لطفا به اشتراک بگذارید: