خامنه‌ای در مشهد - منظور دشمن از دگرگونی تغییر هویت جمهوری اسلامی است

خامنه‌ای درمشهد:

تبیین مراد ما از تحول است تحول یعنی چه؟ تحول یعنی دگرگونی چی می‌خواهیم دگرگون بشه تغییر پیدا کند این مهم مهمترین مسأله این است.

دشمنان نظام اسلامی هم می‌گویند دگرگونی اونها هم دنبال دگرگونی هستند دگرگونی مورد نظر اونها درست نقطه مقابل اون چیزی ست که مورد نظر ماست اونها از این دگرگونی که مطرح می‌کنند که متأسفانه در داخل هم بعضی‌ها به تبع اونها یا به تقلید اونها همان حرف را با تعبیرات دیگری بیان (می‌کنند)

تغییر قانون اساسی مثلا، تغییر ساختار نظام اسلامی این هم آن حرف دیوانه‌ها است، همان حرف دشمن ها است منتهی عنصر داخلی گاهی از روی غفلت از روی بی‌توجهی گاهی هم با انگیزه‌های دیگر آن حرف را تکرار می‌کنند، آنچه که دشمن دنبالش هست و اسمش را دگرگونی می‌گذارد عبارت است از تغییر هویت جمهوری اسلامی، دشمنان ایران اسلامی، استکبار و صهیونیستند اینها با هویت جمهوری اسلامی مخالفند اگر می‌گویند، اگر می‌گویند تغییر، تحول، تغییر ساختار، انقلاب، و امثال اینها مقصودشان این است که هویت جمهوری اسلامی تغییر پیدا کند.

لطفا به اشتراک بگذارید: