استقبال مردمی از سال نو با خشم و خروش و آتش در تهران و شهرهای میهن

استقبال مردمی از سال نو با خشم و خروش و آتش در تهران و شهرهای میهن

با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

در شهرهای: تهران ـ کرج ـ اراک ـ سنندج ـ سقز ـ بوکان رشت ـ شیراز ـ لارستان ـ ایذه ـ ساری ـ پیرانشهر خرمدشت ـ کرمانشاه ـ مشهد

لطفا به اشتراک بگذارید: