همراه با یاران شورشگر در نوروز۱۴۰۲

گفتگو با یاران اشرف‌نشان در نروژ

اجازه بدهید که بخشی از یک از غزل‌های حافظ را همین‌جا بخوانم:

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل

نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

صبح امید که بد معتکف پرده غیب

گو برون آی که کار شب تار آخر شد

لطفا به اشتراک بگذارید: