نظام سیاسی دروغ و فریب!

مصطفی مهر‌آیین جامعه شناس رژیم:

ما با یک دولت فریب روبرو هستیم و نظام سیاسی فریب و نظام سیاسی دروغ روبرو هستیم در واقع

پاسدار سعید قاسمی:

یک مدت می‌گفتند که این دلار که میره بالا می‌آید پایین دست جمشید بسم الله است

رفتند یک بابایی را گرفتند گفتند جمشید بسم الله می‌آید

توی کف خیابان جمهوری قیمت را می‌بره بالا می‌آوره پایین و این‌ها گرفتند و گفتند اعدام کردند

یک مدت بعد مثلا گفتند دست فری علی برکت الله‌ست. الان دست کی هست؟

باز ما نمی‌دانیم لاکن سوال این است عزیزم جناب آقای رئیسی

خود شما فرمودید که این بحث قبل از انتخابات فرمودید که این اصلا به خارج ربطی نداره

به برجام ربطی نداره قیمت خیار گوجه اینها همه تحریم ربطی نداره

اینها داخلی است و اینها دیدید عزیزم نه قیمت خیار نه قیمت گوجه هیچ‌کدام را نتوانستید تا حالا کنترل کنید و مردم ناراضی هستند از این وضعیت

لطفا به اشتراک بگذارید: