دوازده سناتور جمهوریخواه آمریکا با ارسال نامه به جوزف بورل خواهان لیست‌گذاری سپاه پاسداران شدند.

دوازده سناتور جمهوریخواه با ارسال نامه‌یی به جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران شدند این نمایندگان در نامه خود به بورل نوشتند: ما این نامه را می‌نویسیم تا ناامیدی خود را از تردید اتحادیه اروپا در نامگذاری سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی ابراز کنیم. سپاه پاسداران به‌وضوح تهدیدی برای اتحادیه اروپا و امنیت جمعی ما است و زمان لیست‌گذاری آن نیز دیر شده است. بهتر است قبل از وقوع فاجعه بعدی منابع آن را قطع کنید. ترکیب لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اروپا و آمریکا توانایی تروریسم را در جهان فلج خواهد کرد.

لطفا به اشتراک بگذارید: