بحران در ایران جدی است. نیمی از آب‌های تجدید ناپذیر در ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

با شروع گرما بار دیگر هشدارهای بحران آب در سراسر ایران بصدا درآمده است. محسن موسوی خوانساری - عضو هیأت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان در رابطه با بحران آب در ایران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت: آب‌های زیرزمینی به دو نوع دینامیک و استاتیک تقسیم می‌شوند. آب‌های دینامیک تجدیدپذیر هستند اما آب‌های استاتیک تجدیدناپذیرند. ما تنها مجاز به بهره‌برداری از منابع دینامیک هستیم چرا که تجدیدپذیرهستند و تجاوز به آب‌های استاتیک غیرمجاز است چرا که این آب‌ها متعلق به نسل‌های آینده است. در ایران همه آب دینامیک مصرف شده است و نیمی از آب‌های استاتیک نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. آب استاتیک یا ثابت ذخیره در لایه‌های عمیق زمین و مربوط به نسل‌های آینده است. بدین جهت هیچ کشوری مجاز به برداشت آب‌های زیرزمینی استاتیک خود نیست.

این کارشناس حکومتی در ادامه گفت:

ما هر سال به برداشت شش میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدیدناپذیر یا استاتیک می‌پردازیم که مربوط به نسل‌های آینده است.

این کارشناس حکومتی در رابطه با وضعیت آبخوانهای ایران گفت:

ما حدود ۶۱۰ آبخوان زیرزمینی داریم که تقریباً از تمام آنها اضافه برداشت می‌شود. بیش از یک چهارم این آبخوانها تا ۱۰سال آینده تقریباً تهی می‌شود.

این کارشناس حکومتی مانند همیشه مقصر اصلی این وضعیت را مردم دانست و برای مردم نسخه ریاضت آبی پیچید:

نکته حائز اهمیت این است که ما به یک ریاضت آبی شدید نیاز داریم، به‌طوری‌که ۳۰درصد از مصارف آبی را کم کنیم. این وضعیت باید تا ۱۰سال ادامه داشته باشد و جز این راه دیگری نداریم

بیشتر بخوانید:

بحران آب در ایران؛ ۲۶۰شهر در تنش آبی، ذخایر آب زیرزمینی در مرحله هشدار

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: