رسالت گزارشگران سیمای آزادی رساندن صدای مردم ایران به گوش جهانیان

گفتگو با مژگان جولایی، ملیحه حسینی و آزاده عالمیان

سیمای آزادی همواره در تلاش است تا صدای مردم و مقاومت ایران باشد. صدای قیام‌آفرینان و شورشگرانی که در خیابانهای ایران جان بر کف در برابر جنایتکاران رژیم آخوندی می‌ایستند و همچنین صدای تمامی اشرف‌نشانهای که بازتاب دهنده این صدا هستند.

 اساسا تمامی فعالیت‌های مقاومت ایران برای رساندن صدای مردم ایران به گوش جهانیان و احقاق حقوق مردم ایران در عرصه‌های مختلف جهانی هست. ما هم در سیمای آزادی تلاش می‌کنیم که به این فعالیت‌ها پوشش خبری بدهیم و هموطنان را لحظه به لحظه در جریان اخبار آن قرار دهیم.  

لطفا به اشتراک بگذارید: