مزار شهیدان قیام در نخستین روزهای سال۱۴۰۲

اراک – مزار شهید قیام مهرشاد شهیدی

قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

تهران ـ پیام مادر شهید علی سیدی بر مزار او نوروز ۱۴۰۲

سلام به تمام هموطنان عزیزم. کسانی که در این چند وقت من را همیاری کردند بر سر مزار پسرم آمدند. پسر من یک قهرمان بود. پسر من به‌خاطر وطنش شهید شد. من سال نو را به همه تبریک می‌گویم. مخصوصاً به پسر عزیزم پسر فداکارم... (صدای طوفان است مفهوم نیست). علی سیدی (صدای کف زدن)

تهران-اول فروردین ۱۴۰۲مزار جاوید نام امیرمهدی فرخی پور

تهران-مزار جاوید نام علی سیدی اول فروردین ۱۴۰۲

تهران-۱۴۰۲ مزار جاوید نام فرید ملکی آذر

امروز یک فروردین ۱۴۰۲برای (بیعت با محسن شکاری به بهشت زهرا آمدیم)

اول فروردین مزار جاوید نام عرفان نظربیگی

(مزار محمد جواد فرمانی)

دوستان شهید کیان پیرفلک شب سال تحویل بر مزار او

 

لطفا به اشتراک بگذارید: