شاخص تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟

گفتگو با عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران

استثمار و بهره کشی و غارت بیرحمانه کارگران و زحمتکشان توسط رژیم آخوندی هر روز تشدید می‌شود، قدرت خرید آنها هر روز کمتر، سفره‌هایشان کوچکتر و هر روز شمار بیشتری از آنان بیکار می‌گردند.

این در حالیست که بودجه رسمی و غیررسمی ماشین سرکوب و جنگ‌افروزی و تروریسم این رژیم به‌خصوص سپاه پاسداران هر روز بیشتر می‌شود. به‌رغم تبلیغات دروغ و مشمئزکننده رئیسی جلاد در مورد حمایت از کارگران، شدت استثمار وحشیانهٔ کارگران هیچگاه به اندازه امروز نبوده است.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: