علت مشکلات مردم: دشمن! دشمن! دشمن!

پیام نوروزی آخوند رئیسی– ۲۹ اسفند ۱۴۰۱:

اغتشاشات مسئله کوچکی نبود محصول طراحی‌های دشمنان ایران بود

۲۹ اسفند:

دشمن می‌خواهد لشکر سازی کنه برای خودش می‌خواهد تیم درست کند دشمن،

دشمن می‌خواهد در درون خیمه بزرگ نظام اسلامی و حرم جمهوری اسلامی ایران

می‌خواهد برای خودش نیرو بگیره و زمینه‌هایی را هم پیدا بکند از اون زمینه‌های سوء استفاده کند

یکی از اون زمینه‌هایی که دشمن سوء استفاده می‌کنه برخی از کمبودها و مشکلات است

یعنی مگس‌هایی که بر این زخم‌ها می‌نشینند 

۱۵ اسفند: 

این توطئه جدید دشمن که عبارت است از ایجاد دلهره در دل دانش آموزان

و دل بچه‌ها و دل والدین بچه‌ها این یک جنایت علیه بشریت است

۱۱ اسفند:

مشکلاتی که امروز دشمن می خواهد برای ما ایجاد کند مشکلات اقتصادی است

۵ اسفند :

دشمن نمی‌خواد ما امنیت داشته باشیم دشمن نمی‌خواد ما وحدت و انسجام داشته باشیم

لطفا به اشتراک بگذارید: