نخستین ”سیلی“ آتشین بر بناگوش خامنه‌ای شامل ۱۲ عملیات ضداختناق از سوی کانون‌های شورشی در سال جدید

  • با درود به شهید قیام حسین آل علی که در بندرعباس توسط مأموران جنایتکار از طبقه چهارم ساختمان به پائین پرتاب شد و در اول فروردین در بیمارستان جان فدا کرد

  • به آتش کشیدن حوزه های جهل و جنایت در شهرکرد و برازجان با کوکتل

  • به آتش کشیدن دفتر امام جمعه در خمینی شهر با کوکتل

  • به آتش کشیدن دفتر نماینده مجلس ارتجاع در خمینی شهر با کوکتل

  • به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران در تهران و در شیراز با کوکتل

  • به آتش کشیدن پایگاههای بسیج سپاه پاسداران در کرمانشاه و زاهدان

  •  به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی در تهران و اصفهان

لطفا به اشتراک بگذارید: