پیام‌های نوروزی یا وعده‌های بی‌حاصل

خامنه‌ای ـ پیام نوروزی ۱۴۰۱:

تلخی‌هایی هم داشتیم، تنگی معیشت مردم، مسأله‌ گرانی‌ها و تورّم و این چیزها بود که خب باید حتماً علاج بشود. چیزهای علاج‌پذیری است

خامنه‌ای ـ پیام نوروزی ۱۴۰۲:

تلخی‌ها عمدتاً تورّم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ است. واقعاً تورّم را مهار کنند و کاهش بدهند تا آنجایی که ممکن است کاهش بدهند 

پیام نوروزی ۱۴۰۱:

مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشود، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمی‌شود، به تدریج برطرف خواهد شد. این که آدم عجله کند، بگوید نه‌خیر، به همین زودی، واقع‌بینانه نیست.

پیام نوروزی ۱۴۰۲:

البته این نکته هم باید در نظر باشد مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های اقتصادی مخصوص ما نیست. امروز خیلی از کشورهای دنیا، شاید بشود گفت همه‌ی کشورهای دنیا یک گرفتاری‌های اقتصادی ویژه‌ای دارند

لطفا به اشتراک بگذارید: