هشتم فروردین ۱۳۶۷ـ عملیات آفتاب ارتش آزادیبخش ملی ایران

    هشتم فروردین ۱۳۶۷

عملیات آفتاب

ارتش آزادیبخش ملی ایران

 

نشست توجیهی عملیات آفتاب

برادر مسعود:همه اینها که گفتیم به این خاطر بود که شسته رفته تر پاکیزه تر و مطهرتر، آماده تر خستگی ها را از تن بدر کرده گره ها را بازگشوده، فضا و افق را بسا وسیعتر دیده، بر خط و خطوط مسلط شده،با آگاهی و فهم بیشتر با برایی وقاطعیت و تیزی بیشتر خود را آماده کنیم برای عملیات

 قرار است که عملیات بزرگ و بعدش هم انشاءالله بزرگتر بکنیم تا خدا چه بخواهد

از امروز مجاهدین میخواهند چنانکه گفتیم در بحث خطی با تمام قوا و با تمام توان بجنگند در عین حال که هر نشیب و فرازی زد و خوردی متصور است،اما در مجموع و بالمال درسهایی به دجال و دژخیم بدهیم که در تواریخ بنویسند . مسئولین تان یک به یک توجیه شده اند مسئولین بالای سازمان. شما به طورکلی در جریان قرارگرفتید و حالا دیگر بایستی آتش کرد

 

سخنان مسعود رجوی در نشست توجیهی عملیات آفتاب-فروردین ۱۳۶۷

 

نشریه ۱۳۲ اتحادیه  

آغاز مرحله جدید در پیشرفت ارتش صلح و آزادی

پیروزی شگرف ارتش آزادیبخش ملی ایران در عملیات بزرگ آفتاب

فرماندهی عملیات بزرگ آفتاب را مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران شخصا به عهده داشت

 

عملیات بزرگ ارتش آزادیبخش ملی ایران در غرب شهر شوش در استان خوزستان  از نیمه شب دیشب در جبهه‌ای به طول سی کیلومتر با شرکت ۱۵ تیپ رزمی ارتش آزادیبخش ملی ایران و از جمله تیپ زرهی جدیدالتأسیس ارتش آزادیبخش با یک تعرض عظیم و بی سابقه بر علیه قوای جنگ افروز و سرکوبگر رژیم ضدبشری خمینی آغاز شده  و تا ظهر امروز و ساعت  مخابره این خبر همچنان ادامه داشت

بر اساس گزارشاتی که مستقیما از جبهه نبرد آزادیبخش دریافت کردیم شیر مردان و شیرزنان رزمنده مجاهد برای نخستین بار در طول جنگ آزادیبخش موفق شدند حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع از خاک میهن اسیرمان را در ۴۰ کیلومتری غرب شهر شوش در منطقه فکه و در طرفین جاده بینالمللی و استراتژیک دزفول فکه عماره تسخیر و پاکسازی کنند

 

در جریان این حمله عظیم بهاری که نخستین تعرض ارتش آزادیبخش ملی در سال جدید است و به عنوان هدیه‌ای به خلق قهرمان ایران توصیف شده است لشگر ۷۷ تحت امر خمینی جنگ‌افروز و ضد بشر موسوم به لشگر ۷۷ خراسان با منهدم شدن گردانهای متعددش در طول سی کیلومتر کمرشکن گردید و ارتش آزادیبخش ، ارتش صلح و رهایی مردم ایران انبوهی غنائم فوق العاده ذی‌قیمت و همچنین اسرای بسیار به دست آورد

 

از جمله گردانهای منهدم شده دشمن مردم ایران رژیم ضد بشری خمینی گردان تانک لشکر ۷۷ خمینی بود که بسیاری از تانکهای آن منهدم گردید و تعدادی از آنها نیز به دست رزمندگان دلیر مجاهد به غنیمت گرفته شد که به پشت جبهه منتقل گردید 

 

 

بازتاب گستردة پیروزی شگرف ارتش آزادیبخش ملی در عملیات بزرگ آفتاب در رسانه های خبری جهان

 

هر روز از روزهای سال یادآور یک فراز از مبارزات این نسل علیه ارتجاع و تروریسم است. و هشتم فروردین، در خاطرات رزمندگان ارتش آزادی، به روزی افتخارآفرین در ضربه زدن به ماشین جنگی آخوندها محسوب میشود. ضرباتی که در راستای سیاست صلح مقاومت ایران، در نهایت با عملیات چلچراغ به اوج رسید و به گل گرفتن دهانهٴ تنور جنگ ضدمیهنی منجر شد.

 

نیمه‌شب‌ یکشنبه ۷فروردین۱۳۶۷، ارتش آزادیبخش ملی ایران، با‌شرکت ۱۵تیپ رزمی، از جمله تیپهای رزمی شیرزنان قهرمان مجاهد خلق، با یک تعرض عظیم و بیسابقه علیه قوای جنگ‌افروز و سرکوبگر رژیم خمینی، در جبهه‌یی به‌طول ۳۰کیلومتر در غرب شوش در  استان خوزستان، به‌لشکر۷۷خمینی حمله کرد و آنان ‌را با ضربات کمرشکن و خردکننده‌یی در‌هم شکست.

 

لشکر ۷۷ خراسان از نظر فرماندهی، آموزش و تجهیزات مورد رسیدگی خاص رژیم بود، و ابزار بسیار مهمی در لشکرکشی به مناطق کردستان و کشتار مردم بی‌دفاع به شمار می‌رفت. لشکر۷۷خراسان در لحظه‌ای که مورد تهاجم قرار گرفت در آمادگی کامل بسر می‌برد، اما هیچ چیز نتوانست مانع رزم‌آوران ارتش آزادی برای وارد کردن ضربه‌ای خرد‌کننده بر آن شود.

در این نبرد درخشان، ۱۰گردان لشکر نورچشمی خمینی، موسوم به لشکر۷۷خراسان، منهدم شد و ۵۰۸نفر از آنها به‌اسارت درآمدند.

درعملیات آفتاب۱۵تیپ رزمی و پشتیبانی، از‌جمله ۲تیپ رزمی شیرزنان ارتش آزادی، در ۳محور عملیاتی و ۹جبههٌ جداگانه، با قوای پیاده و زرهی دشمن وارد کار‌زار شدند. منطقه‌یی به‌وسعت ۶۰۰کیلومتر‌مربع از خاک میهن را به‌تصرف خود درآورده و قوای زبون رژیم خمینی را درهم‌کوبیده و تار‌و‌مار کردند.

 

عملیات بزرگ آفتاب

در جریان این عملیات پیروزمند دهها تانک و خودروهای زرهی، جنگ‌افزارهای سنگین، تجهیزات و مهمات رژیم خمینی، به‌ارزش ۱۰۰میلیون دلار، منهدم و نابود شد و ۴فروند تانک با کلیهٌ تسلیحات و تجهیزات، یک نفربر زرهی و دهها قبضه توپ، توپهای ضدهوایی، خودرو و انبوهی سلاحهای سنگین و سبک به‌غنیمت گرفته شد. چندین‌هزار سنگر فرماندهی، اجتماعی، انفرادی، نگهبانی، آتشباری و مخابرات و بیش از ۱۰۰زاغهٌ مهمات و ۱۲انبار بزرگ تدارکاتی به‌دست رزم‌آوران ارتش آزادیبخش افتاد و بخشی از آنها منهدم شد.

نبردهای دلاورانهٌ رزمندگان ارتش آزادیبخش با نیروهای دشمن، برای اولین‌بار در طول روز بعد ادامه یافت. رژیم خمینی که فکر می‌کرد با بسیج نیروهای کمکی از محورهای مختلف می‌تواند، پاسخی به‌ارتش آزادیبخش بدهد، در تمام طول شب و صبح روز بعد یکانهای کمکی خود را به‌منطقهٌ نبرد اعزام ‌کرد که کلیهٌ آنها توسط شیرزنان و کوهمردان ارتش آزادی تار‌و‌مار شدند و باقیماندهٌ آنها مجبور به‌عقب‌نشینی شدند.

در جریان عملیات آفتاب، ۲تیپ رزمی شیرزنان ارتش آزادی، برای اولین‌بار به‌طور مستقل وارد نبرد با مزدوران خمینی شدند و با رشادتها و جسارتهای بی‌سابقه دمار از روزگار آنها درآوردند. دلاوری این شیرزنان مجاهد خلق، مورد توجه فراوان رسانه‌های خارجی قرار گرفت.

در این نبرد حماسی که تمامی لحظاتش سرشار از رشادت، جنگاوری و فداکاری رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی و صحنهٌ درخشش گوهر ناب عنصر مجاهد خلق بود، ۳۲تن از رشیدترین فرزندان خلق سرفرازانه به‌شهادت رسیدند و خون پاکشان را فدیهٌ صلح و آزادی و رهایی مردم ایران از ظلمات رژیم خمینی کردند.


شهیدان قهرمان عملیات آفتاب

این شهیدان قهرمان عبارتند از:

۱ـ مرتضی طاهر اردبیلی‌ثانی از مشهد

۲ـ عباس محسن‌زاده کاشانی از مشهد

۳ـ حسن ابراهیمی از بیرجند

۴ـ غلامعباس محمد‌پناه از نفت‌شهر

۵‌ـ احمد شربتی از گلپایگان

۶ـ هادی آقابزرگی از آستانهٌ اشرفیه

۷ـ محمدجواد درویش از تهران

۸ـ علی حسینی از سقز

۹ـ بهنام طاهریان از کرمانشاه

۱۰ـ نادر شاهی از تهران

۱۱ـ محسن آماری از تهران

۱۲ـ عبدالحمید حسینی از لارستان

۱۳ـ محمد‌رضا بحرینیان از بهبهان

۱۴ـ محمدعلی زنگی‌آبادی از جیرفت

۱۵ ـ حسین تیموری از ارومیه

۱۶ ـ جلیل درگاهی از قزوین

۱۷ ـ مهدی امانپور از مشهد

۱۸ـ داریوش جعفری از تهران

۱۹ـ علی مریخی آهنگر از قائمشهر

۲۰ـ بهزاد صالحی‌پور باورصاد از مسجدسلیمان

۲۱ـ علی شکوهی‌زاده از تهران

۲۲ـ علی‌اصغرزاده رودسری از رودسر

۲۳ـ اکبر صادقی آهنگر از تهران

۲۴ـ شریف‌علی دوستی‌زاده از صومعه‌سرا

۲۵ـ فریبرز سالک گیلانی از دزفول

۲۶ـ اسماعیل آزیش از بندرترکمن

۲۷ـ ناصر حیدری از آمل

۲۸ـ علیرضا احمدزاده از چابکسر

۲۹ـ نصیر قائمی از گرگان

۳۰ـ علی ظهوری از رشت

۳۱ـ مصطفی رحیمی‌نژاد از تهران

۳۲ـ مهرداد رضایی تهرانی از تهران

پیکرهای پاک و به‌خون خفتهٌ اغلب این شهیدان پرافتخار توسط همرزمانشان به‌پشت جبهه انتقال یافت و روز چهارشنبه ۱۰فروردین طی مراسم باشکوهی، با‌احترام نظامی توسط رزمندگان و فرماندهان ارتش آزادیبخش ملی، در خاکپای سرور آزادگان و امام و مقتدای تاریخی مجاهدان، سیدالشهدا حسین‌بن علی(ع)، تشییع و به‌خاک سپرده شدند

پیروزی بزرگ ارتش آزادیبخش در عملیات آفتاب، بازتاب وسیعی در سطح جهانی پیدا کرد و رسانه‌های خبری آن را رویدادی با‌اهمیت تلقی کردند. خبرگزاری فرانسه ۱۰فروردین گزارش داد «طی بزرگترین تهاجم ارتش آزادیبخش ملی ایران، ۱۰گردان از نیروهای رژیم ایران از‌هم پاشید ». آسوشیتدپرس روز نهم فروردین گزارش داد «در بزرگترین تهاجم ارتش آزادیبخش ملی ایران تا به‌امروز، که تحت نام "آفتاب تابان" علیه لشکر۷۷ خراسان انجام شد، صدها نفر به‌اسارت گرفته شدند».

بسیاری از کارشناسان نظامی، پس‌از پیروزی شگرف رزم‌آوران ارتش آزادی در عملیات آفتاب، فروریزی ماشین نظامی رژیم خمینی را پیـــش‌بیــنی کـــردند. امـــری که در کمـــتر از ۴مــاه، بـــا نوشـــیدن جام زهر آتــش‌بــس توســط خمـینی، محقق شد.

لطفا به اشتراک بگذارید: