صد و نود و پنجمین روز قیام سراسری مردم ایران

 

روزچهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲ صد ونود وپنجمین روز قیام سراسری مردم ایران است .

روزسه شنبه   ۸ فروردین ۱۴۰۲ صد ونود وچهارمین روز قیام سراسری مردم ایران درتهران شبانه مردم دراکباتان ،پونک شعارمرگ برخامنه ای سردادند وتجمع اعتراضی معلمان درکرمانشاه ،همدان ،زنجان ،تبریز،خراسان شمالی ،ارومیه ،اردبیل ،ملایر وشهرهای دیگربود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: