آیا باز پس گرفتن ایران در سال۱۴۰۲ ریشه در واقعیت دارد؟

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

درود بر رجوی مرگ بر اصل ولایت فقیه

این روزها شعاری که هموطنان در داخل کشور و کانونهای شورشی

۱۴۰۲ پس می‌گیریم ایرانو

و اشرف‌نشانها در خارج از کشور سر می‌دهند باز پس گرفتن ایران در سال۱۴۰۲است. آیا این باز پس گرفتن ایران از حکومت آخوندی یک آرزو است یا پا در واقعیت دارد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: